”En utilsigtet hændelse er en begivenhed, der medfører skade eller risiko for skade på patienten. Med skade menes utilsigtet fysisk overlast, hvor en undersøgelse eller behandling forårsager eller medvirker til eksempelvis øget behandling, ubehag, indlæggelse eller død for patienten. Utilsigtede hændelser dækker derved både nærfejl, hvor skaden afværges, og indtrufne fejl.”

Har du som patient oplevet en utilsigtet hændelse i forbindelse med undersøgelse og/eller behandling hos os, vil vi meget gerne høre om det. Vi kan evt. gennemgå hændelsen sammen, så vi i fremtiden kan undgå at det sker igen. 
 
Hvis man i stedet ønsker at indberette en utilsigtet hændelse, kan man gøre det på dette LINK.
 
Med venlig hilsen
Lægerne Enghavevej