Bestilling af akutte tider
Kl. 08.00 - 10.00 Man må påregne at komme ind til en anden læge end ens egen.
Bestilling af sygebesøg
Kl. 08.00 - 10.00
Bestilling af recepter, ikke akutte tider m.m.
Kl. 09.00 - 11.30

Hvis dit medicin er registreret som fast medicin, kan det også bestilles online via dit log in på vores hjemmeside.
 
Obs. Der kan kun bestilles ikke-vanedannende medicin via hjemmesiden. Vanedannende medicin laves der normalt kun recepter på ved konsultationer. 
 
Akut opstået sygdom efter kl. 11.30
Ved AKUT OPSTÅET SYGDOM efter kl. 11.30 og indtil kl. 16.00  kan lægen kontaktes på tlf. 6531 0876 + 9.
 
Sygesikringskort:
Husk altid sygesikringskortet når du har en tid eller skal bestille medicin. 
Når du har en tid, er det vigtigt at kører kortet gennem magnetkortlæseren, da det er på den måde at lægen kan se, du er kommet. 
Efter d. 1. september 2014 er det blevet ekstra vigtigt at huske dit sygesikringskort. Det er fordi regionen har indskærpet reglerne, og i værste situation ikke vil betale for din konsultation.
Hvis du gentagne gange har glemt dit kort, vil du kunne risikere at vi opkræver denne regning fra dig i stedet.
 
Udeblivelser:
Hvis du, som patient i vores praksis, har en tidsaftale, er det vigtigt, at du overholder aftalen, idet aftalen ellers kunne være brugt på en anden patient. 
Hvis du alligevel gentagne gange udebliver uden rimelig grund / undlader at melde afbud fra en aftalt tid senest 2 timer før, kan det få konsekvenser i forhold til vores fremtidige samarbejde.

Klinikken opkræver udeblivelsesgebyr såfremt man ikke møder til aftalt privat konsultation (rejsevaccinationer, kørekortsattester mv).
 
Lægevagten
Ved akut opstået sygdom efter kl. 16.00 kan man kontakte Lægevagten på tlf. 70 11 07 07. Se evt. Lægevagtens hjemmeside - www.laegevagten.dk

Åbent eller lukket for tilgang?
Det kan man se på www.sundhed.dk eller spørge om det på borgerservice.