Hos Lægerne Enghavevej lægger vi vægt på at arbejde tværfagligt, og tilsammen udgør vi dit lægehus.

Har du en kronisk sygdom med behov for rutinemæssige kontroller vil du opleve, at disse årsstatus-kontroller hovedsageligt varetages ved forundersøgelse ved vores praksisassistenter og efterfølgende årsstatus ved vores konsultationssygeplejersker. Vi vil så vidt muligt tilstræbe, at alle tider gives hos de behandlere, der kender dig bedst

Alle behandlingsplaner er konfereret med lægen og tilrettes den enkelte patient.
Din konsultationssygeplejerske vil stå for dine årlige statuskonsultationer, ved behov er der mulighed for at inddrage lægen, evt. ved at deltage i selve konsultationen.
Sygeplejersken vil derudover koordinere, hvornår du skal have taget diverse prøver og sørge for, at du har tid til opfølgning.

Alle vores ansatte behandlersygeplejersker har en bred klinisk erfaring - både fra sygehus og kommunalplejen og vi arbejder tæt sammen på tværs af alle faggrupper.

Såfremt opfølgningen skulle være lidt mere kompleks, vil du typisk få en tid hos en læge.
 

Vi tilbyder regelmæssige årsstatus af kroniske lidelser, hvor man får fast medicin som f.eks.

 • Forhøjet blodtryk
 • Sukkersyge (diabetes)
 • Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL)
 • Knogleskørhed (osteoporose)
 • Depression og angst
 • Astma

 

HYPERTENSION

 • Årsstatus foregår ved, at der først laves en forundersøgelse, hvor der tages blodprøver, måles blodtryk, undersøges urin og tages EKG. Herefter laves selve årsstatus som udgangspunkt hos en sygeplejerske, hvor der sammen med jer og efter konference med en læge aftales en videre plan.
 • Ideelt set vil du hver gang gå herfra med en ny tid til næste kontrol.
 • Recepter på din faste medicin vil vi ligeledes forny, så du altid har nok medicin til næste kontrol.

 

-Hvad er hypertension?

-Informationer om hvordan man kan leve et godt liv med hypertension?

-Hvilke tilbud er der af tilbud i Nyborg kommune vedrørende hypertension?

 

DIABETES

 • Årsstatus foregår ved, at der først laves en forundersøgelse, hvor der tages blodprøver, måles blodtryk, undersøges urin og tages EKG. Herefter laves selve årsstatus som udgangspunkt hos en sygeplejerske, hvor der sammen med jer og efter konference med en læge aftales en videre plan. 
 • De mellemliggende status hver 4.-6. måned forudgåes af blodprøver på sygehuset.
 • Ideelt set vil du hver gang gå herfra med en nye tider til næste kontrol.
 • Recepter på din faste medicin vil vi ligeledes forny, så du altid har nok medicin til næste kontrol.
 • Enkelte af vores diabetespatienter følges med regelmæssige kontroller på hospitalet, men vi passer selv de fleste af vores diabetespatienter.
 • Vi deler vores patienter op i lavrisiko og højrisiko patienter. Du kan læse mere om vores patientvejledninger her. 1: LAVRISIKO og 2: HØJRISIKO

-Hvad er diabetes?

-Informationer om hvordan man kan leve et godt liv med diabetes?

-Hvilke tilbud er der af tilbud i Nyborg kommune vedrørende diabetes?

-Sådan måler du din blodsukker

 

 
KOL

 • Årsstatus foregår ved, at der først laves en forundersøgelse, hvor der tages blodprøver, måles blodtryk og tages EKG. Herefter laves selve årsstatus som udgangspunkt hos en sygeplejerske, hvor der sammen med jer og efter konference med en læge aftales en videre plan.
 • Ideelt set vil du hver gang gå herfra med en ny tid til næste status.
 • Recepter på din faste medicin vil vi ligeledes forny, så du altid har nok medicin til næste kontrol.

 

-Hvad er KOL?

-Informationer om hvordan man kan leve et godt liv med KOL?

-Hvilke tilbud er der af tilbud i Nyborg kommune vedrørende KOL?

-Hvordan tager du din KOL medicin korrekt? (se under instruktioner for din medicin) 

 

OSTEOPOROSE

 • Årsstatus foregår ved, at der først laves en forundersøgelse, hvor der tages blodprøver, måles blodtryk og tages EKG. Herefter laves selve årsstatus, hvor der aftales en videre plan.
 • Ideelt set vil du hver gang gå herfra med en ny tid til næste status.
 • Recepter på din faste medicin vil vi ligeledes forny, så du altid har nok medicin til næste kontrol.

-Hvad er osteoporose?

-Knogleskørhed, hvad kan man selv gøre?

-App'en "Mine Knogler"