PATIENTENS ANSVAR

Når du får taget prøver, eller får lavet undersøgelser, har du selv ansvaret for at maile eller ringe for at få svar. Dette er for at give bedre udnyttelse af ressourcerne samt, at det giver en større patientsikkerhed. 
 
Tidsgrænse for forventet svar:
Blodprøver: 1 uge.
Urindyrkning: 1-3 dage.
Røntgenundersøgelser eller andre scanninger: 1 uge.
Celleskrab fra livmoder: 1 måned.
 
Vi vil selvfølgelig reagere med det samme og prøve at komme i kontakt med dig, hvis der er prøveresultater, som kræver handling.
 
Hvis du er henvist til privatpraktiserende speciallæge får du ofte ikke nogen indkaldelse. Du skal i disse tilfælde selv huske at kontakte speciallægen for at aftale en konsultation.
 
Hvis du er henvist til sygehuset kan du forvente en indkaldelse inden for ca. 10-14 dage. Hvis denne udebliver, skal du kontakte den pågældende afdeling på sygehuset.
  
EMAIL-KONSULTATIONER
Ved emailkonsultationer være tale om enkle, konkrete forespørgsler af ikke-hastende karakter, som ikke kræver supplerende spørgsmål fra lægens side. Det kan også omfatte svar på laboratorieundersøgelser, der sendes efter aftale med patienten. Vi vil forsøge at svare på email så hurtigt som muligt, men der kan gå op til 5 hverdage før de besvares. Det skal bemærkes at selv om en email er stilet til bestemt læge, vil den fortsat være synlig for resten af lægerne i huset. 


EMAIL-KONSULTATION MÅ DERFOR ALDRIG BRUGES TIL AKUTTE KONTAKTER, HVOR MAN FORTSAT SKAL RINGE!